A vizsgált térség

A vizsgált térség

A vizsgált térség Szlovákia mind a négy makrorégiójának (NUTS 2-es szint) területén végighúzódik. A nyolc NUTS 3-as szintű kerület közül öt (Pozsonyi Önkormányzati Kerület, Nagyszombati Önkormányzati Kerület, Nyitrai Önkormányzati Kerület, Besztercebányai Önkormányzati Kerület és Kassai Önkormányzati Kerület), míg a LAU1-es szinten (korábban NUTS 4-es szint) értelmezett 79 járás közül 16 járásra szűkítjük ki a vizsgálatunkat. A vizsgált 16 járás a jellemzően magyar lakosság által is lakott 16 járást jelenti. A vizsgált térség nem terjed ki közvetlenül a fővárosra (közigazgatásilag öt járásra oszlik) és Kassa városára (közigazgatásilag négy járásra oszlik), annak ellenére, hogy magyarok is élnek mind a fővárosban, mind Kassa városában és szintén a vizsgált térségben helyezkednek el. Az elemzés szempontjából viszont a vizsgált terület többi járásával jellegükből fakadóan nem összevethetőek.

Pozsonyi
Önkormányzati Kerület

Nagyszombati Önkormányzati Kerület

Nyitrai
Önkormányzati Kerület

Besztercebányai Önkormányzati Kerület

Kassai
Önkormányzati Kerület

1. Szenci járás

2.Dunaszerdahelyi járás

4.Komáromi járás

9.Nagykürtösi járás

13.Rozsnyói járás

3. Galántai járás

5.Érsekújvári járás

10. Losonci járás

14. Kassa-vidéki járás

6. Vágsellyei járás

11.Rimaszombati járás

15. Tőketerebesi járás

7. Nyitrai járás

12.Nagyrőcei járás

16. Nagymihályi járás

8. Lévai járás

1. táblázat. A vizsgált térség

 A vizsgált térség közigazgatási térszerkezet szempontjából az utóbbi évszázadban elsősorban politikai okokból kifolyólag többször megváltozott. A vizsgált térségben 41 város és 965 község található (LAU 2-es szint, korábban NUTS 5-ös). A Szenci és Vágsellyei járásban csupán a járási székhely rendelkezik városi ranggal és ebben a két járásban található a legkevesebb település is (mindösszesen 13 a Vágsellyei és 29 a Szenci járásban). A legtöbb településsel rendelkező járások a Kassa vidéki járás (114 település), a Rimaszombati járás (107 település) illetve a Lévai járás (89 település). A vizsgált térség kiterjedése 15976,89 km2, ez Szlovákia területének mintegy egyharmadát (32,58 %) jelenti.

2. táblázat. A vizsgált járások területi kiterjedése (km2) és sorrendje kiterjedés alapján

Területi egység

Kiterjedés (km2)

Lévai járás

1551,14

Kassa-vidéki járás

1534,61

Rimaszombati járás

1471,08

Érsekújvári járás

1347,06

Rozsnyói járás

1173,35

Komáromi járás

1100,14

Dunaszerdahelyi járás

1074,59

Tőketerebesi járás

1073,48

Nagymihályi járás

1019,24

Nyitrai járás

870,73

Nagykürtösi járás

848,20

Losonci járás

825,55

Nagyrőcei járás

730,20

Galántai járás

641,74

Szenci járás

359,88

Vágsellyei járás

355,90

Összesen

15976,89

Szlovákia

49035,56

Arány

32,58%

Forrás: SZKSH Regionális adatbázis

 Megjegyzés:

NUTS – Nomenclature of Territorial Units for Statistics, magyarul Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája. NUTS1 (ország), NUTS2 (régió), NUTS3-as (kerület) szintet különböztetünk meg.

LAU – Local Administrative Units, magyarul helyi közigazgatási egységek. LAU1 (járások) és LAU2-es (települések) szinteket különböztetünk meg. 2003 előtt a NUTS szintek 4. és 5. szintjét érthettük alattuk.