Bevezetés a demográfia témakörbe

Bevezetés a demográfia témakörbe

Ahogy az a gondolkodásunk keretrendszerében is lefektettük, nem a gazdasági alrendszer működéséért létezik a társadalom, hanem a társadalom működését kell szolgálnia a gazdasági alrendszernek. Az emberbe – a többi más élőlényhez hasonlóan – genetikailag kódolva van a túlélés ösztöne, valamint génjeinek továbbörökítése. Egy társadalom írott és íratlan szabályai, normái, intézményei, valamint a társadalmon belül zajló folyamatok – így a gazdasági folyamatok is – mind azt hivatottak elősegíteni, hogy a genetikailag belénk kódolt program minél jobb feltételek és körülmények közt teljesülhessen. Emiatt tömörülünk szervezetekbe, melyek egy – egy közös célért küzdenek, emiatt osztjuk meg egymás közt a munkát és feladatokat is, amely egy-egy nagyobb, egyénileg kivitelezhetetlen cél elérése közben adódnak. Az ember ugyanakkor egy gondolkodik és érez, nem csupán a túlélés ösztöne, valamint génjeinek továbbörökítése hajtja. Az egyén egyéni gondolkodással, nézetekkel, szemléletmóddal, érzésekkel rendelkezik, álmai, vágyai és szükségletei vannak, melyek kielégítése érdekében cselekszik. Ezek azok a motivációk, melyek az egyén cselekedetét motiválják és ezek azok a kiváltó okok, melyek miatt a gazdasági tevékenységek és folyamatok is beindulnak és hajtóerőt kapnak. A gazdasági alrendszer teljesítményét szemlélteti a demográfiai mutatószámok alakulása is, hiszen amennyiben a gazdasági folyamatok nem megfelelően segítik elő a társadalom működését, akkor az előbb – utóbb e mutatószámokban is tükröződni fog. Az, hogy egy térségen belül növekszik-e a népesség, az, hogy egy térségen belül egy adott időszakban hányan halnak meg és hányan születnek, vagy éppen hányan házasodnak össze és válnak el, mind-mind a gazdaság teljesítményét is tükrözi egyben. Az, hogy milyenek egy térség migrációs folyamatai tanúskodnak arról, hogy az adott térségben miképp sikerült összekomponálni és az adott környezeti feltételeknek megfelelően kialakítani az ott élők igényeinek, vágyainak, szükségleteinek kielégítésére szolgáló eszközöket. A demográfiai mutatószámok tehát egy térségről diagnózist állítanak fel, s elsősorban az élet minőségében bekövetkező változások leképezéseként tekinthetünk rájuk, mely minél magasabb szintre emelése az adott térségben élő egyének alapvető céljaként értelmezhető.

A fejezet célja tehát képet adni a statisztikai adatok segítségével arról, milyen folyamatok és trendek zajlanak le a vizsgált térség járásaiban, feltárni a negatívként értékelhető jelenségeket és a későbbiekben megkeresni kiváltó okaikat és az e folyamatok ellen ható lépések megfogalmazásában segítséget nyújtani. A fejezetben éppen ezért a lakosság számának alakulására, korcsoportok szerinti megoszlására és annak trendjeire valamint a folyamatok specifikus szerkezeti összetevőire kívánunk rámutatni komparatív jelleggel. A célunk e folyamatok ütemének megismerése is, amely a mutatók várható jövőbeli alakulásáról szolgáltat információt.