Elemzésünk módszertana

Elemzésünk módszertana

Az elemzés céljának elérése érdekében – Dél-Szlovákia járásainak minél teljesebb feltérképezése érdekében – két különböző módszert választottunk. Az első célkitűzésünk a statisztikai adatokból kinyerhető trendek és folyamatok feltérképezése, tehát minél teljesebb képet kapni Dél-Szlovákia járásainak gazdasági, társadalmi, infrastrukturális, munkaerőpiaci valamint ingatlanpiaci helyzetéről. A statisztikai mutatószámok körébe elsősorban a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának SLOVSTAT valamint Regionális adatbázisában szereplő adatok, i Munka-, Szociális- és Családügyi Központ (ÚPSVAR), a Szlovák Közútkezelő (SSC), a Szlovák Nemzeti Bank, valamint egyéb szekunder forrásokból származó adatok kerültek be az alábbi mutatószámcsoportokból:

– demográfiai mutatószámok
– munkaerőpiaci mutatószámok
– vállalati statisztikák
– infrastrukturális helyzet mutatószáma
– egyéb mutatószámok

Következtetéseink az elmúlt bő évtized adatainak feldolgozásának alapján születtek, járási szinten történt vizsgálódásunk. A mutatószámok feldolgozásánál célkitűzésünk volt minél hosszabb időtávot áttekinteni az adott mutatószám esetében, továbbá a mutatószámok értelmezését és grafikus szemléltetését is az adott adatsorhoz illeszteni, megkönnyítve ezzel az értelmezhetőséget. A grafikus szemléltetés táblázatok, diagramok, továbbá térképek segítségével történik a munkánk során. Leggyakrabban a szlovákiai átlagértékhez mérten, színárnyalatok használatával történik a grafikus ábrázolás. Az adatok, melyekből kiindultunk és kővetkeztetéseket vontunk le, az adattárban találhatóak, ahol járásonkénti bontásban is hozzáférhetünk az adatokhoz, továbbá a vizsgált térségről is kaphatunk áttekintést, kiegészítve a szlovákiai adattal együtt, amely szerepe az elemzésnél elsősorban a vetítési alap funkciójának betöltése. A táblázatok ugyanakkor további oszlopokkal egészülnek ki, melyek célja leggyakrabban egy viszonyszám segítségével a változás mértékének kifejezése, vagy valamilyen módon a szlovákiai átlagértékhez mért eltérés kifejezése. Valamennyi mutatószámnál ugyanakkor törekszünk arra, hogy a táblázatból kiszűrhető leglényegesebb trendeket, folyamatokat, kiugró értékeket ugyanakkor szöveges formában is értelmezzük, vagy rámutassunk az adott mutatószám sajátosságaira, esetlegesen az adott értékek magyarázatával szolgálunk.

Az elemzés további célkitűzése volt azoknak a tényezőknek a feltárása is, amelyek kevésbé ragadhatóak meg a statisztikai adatok révén, hanem sokkal inkább kvalitatív jellegűek. Ebből a célból kifolyólag a gazdasági-társadalmi életben tevékenykedő szakembereket kérdeztünk meg arról interjúkérdések formájában, miképp is látják Dél-Szlovákia gazdasági helyzetét és a jelenlegi helyzet hiányosságait, továbbá a lehetséges kitörési pontokat. Célunk az interjúkra kapott válaszok valamint a statisztikai adatokból szembetűnő folyamatok szintetizálása révén egy komplex helyzetkép kialakítása.

Az elemzés munkánk első lépcsőfoka, keressük a kiugró értékeke, valamint azokat a folyamatokat, amelyek a vizsgált járások szempontjából pozitívként vagy negatívként mutatkoznak. Az egyes részterületek ugyanakkor mélyebben is elemezhetőek, jelen munkánkban azonban a fő mutatószámok áttekintésére törekszünk, melyek Dél-Szlovákia gazdasági-társadalmi helyzete szempontjából egy gyors helyzetkép felvázolására alkalmasak. További munkáinkban ezeknek a mutatóknak/folyamatoknak a mélyebb vizsgálatára törekszünk majd, egy-egy részterületet mélyebben is szemügyre véve és regionális szempontból, sajátosságokat feltárva is jobban megértve.