A magzati veszteség alakulása a vizsgált térségben

A magzati veszteség alakulása a vizsgált térségben

Alfejezetünk a magzati veszteség kérdéskörével, azaz a megfogant, de valamilyen okból meg nem született magzatok számának alakulásával foglalkozik a vizsgált térségben. A magzati veszteség két fő kategóriájának a spontán vetélés kategóriáját, valamint a mesterséges terhesség-megszakítást tekinthetjük. A magzati veszteség – amint az az 1. ábráról kitűnik – folyamatosan csökken mind az országos, mind a vizsgált térség egészét tekintve. A vizsgált térségben a 2001-2012-es időszakban összesen 79508 magzatot „vesztettünk el” valamilyen okból kifolyólag, s ez az országos magzati veszteség 32,3%-át teszi ki.

MAZATI VESZTESEG 1.abra

Az 1. táblázat megmutatja, hogy miképp is alakult járásonkénti bontásban a 2012-es évben a magzati veszteség, annak fő kategóriái alapján történő bontásban. Szlovákiában a 2012-es évben a magzati veszteség 52,7%-ának oka volt mesterséges terhesség-megszakítás, míg a vizsgált térség járásaiban néhány nyugat-szlovákiai járás kivételével szinte mindenhol magasabb arányban szerepel magyarázó okként a mesterséges beavatkozás. Az 1000 reproduktív korban lévő nőre eső magzati veszteség tekintetébe a Pozsonyhoz közeli és a kelet-szlovákiai vizsgált járásokban a szlovákiai átlagnál alacsonyabb értékekkel találkozunk, míg a térség közepén a mutató értéke meghaladja az országos átlagot. A mutató viszonylatában meg kell említeni viszont, hogy a vizsgált térség járásai az 1000 reproduktív nőre eső mesterséges terhesség-megszakítások számában az országos értéknél és az északi járásokkal összevetve magas értékeket produkálnak. Ezt szociológusok a liberálisabb életfelfogással és a lakosság alacsonyabb vallásosságával magyarázzák (1).

szul02

A 2. táblázat a magzati veszteség alakulását mutatja a 2001-2012-es időszakban. A vizsgált időszakban mintegy 74000 magzat nem született meg a vizsgált térségben, nagy többségük a mesterséges terhesség-megszakításból (50-60 %) kifolyólag. A legtöbb járásunkban csökkenő trendet láthatunk kirajzolódni a magzati veszteség tekintetében vizsgált időszakban (kivéve a Lévai járást, Szenci járást – de megjegyzendő, ebben a járásban jelentős a népesség migrációból fakadó bővülése is).

szul03

Felhasznált források:

(1) Krempasky, J.: Potraty delia Slovensko na dva svety, najviac ich je na juhu. Interneten elérhető: http://www.sme.sk/c/6835763/potraty-delia-slovensko-na-dva-svety-najviac-ich-je-na-juhu.html#ixzz3FN8NMkCN

(2) Národné centrum zdravotníckych informácií: Potraty v SR 2012. Interneten elérhető: http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Potraty-v-SR-2012.aspx

(3) Regionálna databáza ŠÚ SR: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/