Közúti infrastruktúra – az úthálózat típusai és mutatói

Közúti infrastruktúra – az úthálózat típusai és mutatói

A közúthálózatot alkotó útszakaszok a közlekedésben betöltött szerepük, s kezelőjük alapján az 1. táblázatban látható módon csoportosíthatóak. Ez a közúthálózat fejlesztéséről, valamint fenntartásról, minőségmegőrzéséről való döntéshozatal szempontjából fontos. Az autópályák, gyorsforgalmi utak, I. osztályú utak tulajdonosa az állam, a II. és III. osztályú utaké a megye, a helyi utaké pedig az önkormányzat.

inf01

Szlovákia közúthálózata egyben nemzetközi közlekedési folyosók (TEN-T hálózat – 123-4 – 5, TEM – 1,, 2, 3, 4, 5 –  „E” nemzetközi folyosók – 1,, 2, 3, 4, 5) részét is képezi, s a vizsgált térségen keresztülhaladó útvonalak, melyek a nemzetközi közúti hálózat részét is képezik a csatolt linkeken tekinthetőek meg.

A közúti infrastruktúrát tekintve a vizsgált térségről elmondható, hogy 2 járást kivéve autópálya nem húzódik keresztül a térségen. A Szenci járás 22,4 km hosszú autópálya-szakasszal bír, míg a Kassa vidéki járás 5,3 km-el, így elmondható, hogy a leggyorsabb közlekedést és a legnagyobb kapacitást, legjobb minőséget biztosító útvonalak elkerülik a vizsgált járásokat. Nyugat-Szlovákia egyes járásai (Dunaszerdahely, Komárom) a Magyarországon keresztül húzódó M1-es autópályán keresztül kapcsolódhatnak az európai közlekedési folyosóhoz (itt a szűk keresztmetszetet a Dunán átívelő hidak teherbírása jelenti), míg Kelet-Szlovákia szempontjából a szintén Magyarországon keresztül húzódó M3-as autópálya jelent kapcsolódási pontot. Az autópályák vizsgált járásokban húzódó autópályahosszt a szlovákiai autópályahosszra vetítve elmondható, hogy a vizsgált 16 járásban összesen 27,75 km autópálya húzódik, ami az összes szlovákiai autópálya (419,2 km) 6,6%-át jelenti. A gyorsforgalmi hálózat teljes hossza Szlovákiában 247,24 km. A vizsgált térségben az alábbi járásokon keresztül húzódik gyorsforgalmi út, összesen mintegy 88 km hosszúságban (Megj.: 2014-es, frissített adatok)

  • Galántai járás: 15,41 km (R1-es gyorsforgalmi út)
  • Nyitrai járás: 40,27 km (R1-es gyorsforgalmi út)
  • Nagyrőcei járás: 7,7 km (R2-es gyorsforgalmi út)
  • Rimaszombati járás: 10,42 km (R2-es gyorsforgalmi út)
  • Kassa – vidéki járás: 14,24 km (R4-es gyorsforgalmi út 2013-ban átadott szakasza)

A teljes szlovákiai gyorsforgalmi úthálózat 35,6 %-át jelenti a vizsgált járásokban megépült útszakaszok hossza. A már megépült gyorsforgalmi útszakaszok mellett az R7-es, R2-es és R3-as gyorsforgalmi utak további szakaszainak építése szerepel a fejlesztési tervekben.

Az alacsonyabb rendű utakat tekintve a járások I., II. ill. III. osztályú úthálózatának hosszát és az adott úttípus teljes járáson belüli hosszúságának arányát az alábbi táblázat szemlélteti. Látható, hogy az I. osztályú utak az ország I. osztályú útjainak 34,2%-át, a II. osztályú utak a II. osztályú utak 36,14%-át, a III. osztályú utak a III. osztályú utak 37,46%-át teszik ki. Az I. és II. osztályú utak aránya elmarad a szlovákiai hasonló aránytól, míg a III. osztályú utak aránya meghaladja azt. A táblázatban megfigyelhető, hogy az egyes járásokon belül miképp aránylik a teljes úthálózathosszhoz viszonyítva az egyes úttípusok aránya.

inf02

A közúthálózat sűrűségének mutatóit tekintve az alábbi táblázatból látható, hogy miképp alakul a közúthálózat sűrűsége mind az adott járás kiterjedésére, mind a lakosok számára vetítve. A táblázatban látható értékek eltérései és változásai természetföldrajzi illetve demográfiai okokra vezethetőek vissza. A Nagyrőcei, Nyitrai, Galántai ill. Vágsellyei járást kivéve valamennyi járásban magasabb az úthálózat hossza lakosok számára vetítve, mint a szlovákiai érték. Az úthálózat hosszát a kiterjedésre vetítő mutatót tekintve 7 járásban (Rozsnyói, Nagymihályi, Kassa vidéki, Rimaszombati, Nagyrőcei, Vágsellyei, ill. Érsekújvári járásokban) alacsonyabb értékeket kapunk, mint a szlovákiai érték. A teljes vizsgált térség esetében megállapítható, hogy a kiterjedésre vetített úthálózat-hossz esetében kedvezőbb, népességszámra vetített mutatószám esetében kedvezőbb értéket láthatunk, mint a szlovákiai érték. Regionális eltéréseket is láthatunk, az úthálózat sűrűsége a főképp a Lévai járástól keletre alacsonyabb a vizsgált térségen belül.

inf03

A közúthálózat aktuális térképe ITT érhető el, az utak minőségéről és állapotáról pedig az ALÁBBI TÉRKÉPEK (1, 2, 3, 4, 5, 67, 8, 9) tanúskodnak.

Felhasznált források:

(1) Cestná Databanka. Interneten elérhető: http://www.cdbb.sk

(2) Regionálna databáza, Štatistický Úrad Slovenskej Republiky. Interneten elérhető: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/