A honlapról

A http://www.delszlovakia.sk honlap célja, hogy egyrészt fokozatosan ismertesse és a nyilvánosság, valamint a döntéshozók és bennünket képviselők elé tárja, a „A Szlovákiában élő magyar kisebbség helyzete és kitörési lehetőségei gazdasági szempontból” megnevezésű kutatási projekt eredményeit, másrészt pedig megadni a választ az Ady Endre versében is feltett kérdésre: „Vajon van-e itt virág?”. Kutatásunk és elemzésünk célja elsősorban annak a stratégiai szemléletmódban való gondolkodásnak a folytatása, amely a 2012. október 27-én a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala V. Országos Konferenciáján elhangzott, a SZMK gazdasági bizottságának gondolati keretrendszerét bemutató „Élhetőbb országot!” címet viselő előadásban került bemutatásra.

„Elvadult tájon gázolok:
Ős, buja földön dudva, muhar.
Ezt a vad mezőt ismerem,
Ez a magyar Ugar.

Lehajlok a szent humuszig:
E szűzi földön valami rág.
Hej, égig-nyúló giz-gazok,
Hát nincsen itt virág?“

(Ady Endre, A magyar Ugaron)

A stratégiai szemléletmódban való gondolkodás a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Gazdasági Bizottsága számára is megköveteli, hogy jövőképet fogalmazzunk meg, melyet elérni kívánunk. E jövőkép egy mondatba sűrítve ekképp hangzik:

„Dél-Szlovákia Szlovákián és az Európai Unión belül is versenyképes gazdasági térség. A gazdaság, mint a társadalom alrendszere biztosítja az itt élő magyar lakosság és vállalkozások megélhetését.”

Küldetésünket, – mely tevékenységi körünket takarja -, s mellyel a jövőkép irányába haladunk, s annak eléréséhez hozzájárulunk így fogalmazhatjuk meg leginkább:

„A kis lépések politikáját követve előre meghatározott keretrendszerünk tartalommal való feltöltése. A civil szféra aktivizálása és a meglévő intézményrendszer tevékenységének összehangolása, a meglévő tudás szintetizálása, elemzések készítése, felmérések készítése, kutatások készítése, monitortevékenység, adatbázisok kialakítása, kapcsolati hálózatok kialakítása, ágazati helyzetképek összeállítása, regionális helyzetképek kialakítása, információs portálok létrehozása vállalkozások és vállalatok, munkavállalók részére, gazdasági és menedzsment tanácsadás, gazdasági kérdések véleményezése, társadalmi-gazdasági szempontból hasznos javaslatok megfogalmazása.”

A stratégiai célok kijelölése a harmadik lépés a stratégiai gondolkodás folyamatában. E szakaszban gondolkodásunkat a régiók versenyképességét leíró modellek segítik. Legfőbb célunk a térségben keletkező, vagy a térségbe áramló jövedelem emelése, s ez a foglalkoztatottság emelésével vagy a termelékenység növelésével (vagy párhuzamosan mindkettővel) érhető el. E folyamatok a kutatás és fejlesztés, infrastruktúra, külföldi befektetések, KKV-k, valamint intézményi és társadalmi tőke fejlesztésével érhető el leginkább, így céljaink is legfőképp e területek fejlesztése köré fonják küldetésünkbe foglalt tevékenységeinket.

A stratégia célok eléréséhez konkrét, világos és mérhető tevékenységhalmaz megfogalmazását és végrehajtását véljük fontosnak. Ahhoz azonban, hogy a tevékenységi körünk megfelelően épüljön fel, helyzetelemzést kell végeznünk. E honlap célja egyrészt éppen e tevékenységünk eredményeinek megjelentetése, másrészt küldetésünk teljesítése azáltal, hogy eredményeinket megosztjuk és erre alapozva közösségünk tagjai is jobb döntéseket hozhatnak majd. Az adatokat és folyamatokat kommentárral és értékeléssel ellátva, grafikai megjelenítéssel szemléletesebbé téve hozzuk nyilvánosságra, s azt területenként jelentetjük meg időről-időre. Az adatok (melyek az „ADATTÁRBAN” jelennek meg) elemzése mellett ugyanakkor közösségünk véleményére is kíváncsiak vagyunk, s direkt módon megszólított személyek interjú segítségével begyűjtött meglátásainak értékelése is olvasható honlapunkon. Honlapunkon elhelyezünk egy űrlappot is, ahol várjuk a visszajelzéseket és véleményeket, példákat és eseteket, de problémákat (pl. jó megoldásokat) is Dél-Szlovákia gazdasági mindennapjaiból.

A következő lépés a javaslatok megfogalmazása. A stratégiai célok eléréséhez olyan javaslatokat kívánunk megfogalmazni a helyzetelemzésünk eredményeire alapozva, melyek elősegíthetik azok megvalósulását. E javaslatok fognak megjelenni honlapunk „MEGOLDÁSOK” fejezetében. Olykor egy-egy javaslatot, melyet mi magunk is meg tudunk valósítani, meg is valósítunk, s amelyeket nem tudunk megvalósítani, azok megvalósulását közösségünkön belül próbáljuk majd meg elősegíteni.

Minden megvalósított tevékenységet értékelés kell, hogy kövessen, s visszacsatolás, így elemzésünket is megjelenítő oldalunkat egy-egy megjelent területen időről-időre átvizsgáljuk majd, s amennyiben új adatokhoz, szekunder forrásokhoz, vagy esetleg Önöktől, olvasóktól érkező tényadatokhoz jutunk, beépítjük azt oldalunkba. Hasonlóan teszünk majd megoldási javaslatainkkal is, nyomon követve esetleges megvalósulásukat, s leszűrve belőle a tapasztalatokat a jövőre nézve, s beépítve azokat az elkövetkező időszak munkálataiba.

MINDEN KEDVES LÁTOGATÓNAK HASZNOS IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK HONLAPUNKON, S REMÉLJÜK SEGÍTSÉGÉRE LEHETTÜNK!